Edunvalvonta

Yhdessäoloa ja edunvalvontaa 40 vuotta.

Jäsenyytesi on meille ja koko liitolle tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Paikallisesti Euran kunnassa
Euran Vanhusneuvoston jäsen on Riitta Kuusisto.
Jos Sinulla on terveisiä tai viestiä vanhusneuvostolle, niin ota yhteys Riitta Kuusistoon.

Alueellisesti Satakunnan piirin alueella
Piirimme on Satakunnan kansallinen senioripiiri ja meidän edustajamme piirihallituksessa on Riitta Kuusisto.

Valtakunnallinen edunvalvonta
Valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry: n.